SIGNIA(SIEMENS) TV Transmitter

SIGNIA(SIEMENS) TV Transmitter

Model: TV Transmitter

Ürün Kodu: 253

TV TransmitterUyumluluk bilgisi CEişareti,aşağıdakiAvrupayönetmeliğiileuygunluğunu beyanetmektedir:

●2014/30/ABelektromanyetikuyumluluğuileilgili

●2014/35/ABbelirlivoltajlimitleriiçerisindekullanım içintasarlananelektriklicihazlarileilgili

●2014/53/AB(RED)radyoekipmanlarıileilgili

●2011/65/EURoHStehlikelimaddelerinsınırlanması ileilgili


Henüz Yorum Yapılmamış !
Yorum yapabilmek için giriş lütfen giriş yapınız. Giriş
whatsapp number